Angrerett og vilkår

Pris og betalingsform

Prisen for varen, inklusive MVA eller Kunstavgift, er oppgitt for alle varer i butikken. Frakt og evt. andre gebyrer blir oppgitt ved fullføring av kjøpet. Lavkarbomedhanne sender kjøperen lenke til hefte via e-post og det vil derfor ikke tilkomme fraktgebyrer fra Lavkarbomedhanne sin side. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt for produktet. Lavkarbomedhanne bruker klarna som betalingsløsning.

Ordrebekreftelse

Levering av virtuelle oppskrifter sendes umiddelbart til kjøper etter at oppskriften er betalt. Det er selgers plikt å påse at oppskriften er tilgjengelig til enhver tid så fremt oppskriftene er til salgs og butikken er aktiv. Oppskriftene kan lastes ned 1 gang etter kjøp!

Levering

Levering av virtuelle oppskrifter sendes umiddelbart til kjøper etter at oppskriften er betalt. Det er selgers plikt å påse at oppskriften er tilgjengelig til enhver tid så fremt oppskriftene er til salgs og butikken er aktiv. Oppskriftene kan lastes ned 1 gang etter kjøp! Dersom PDF-filen ikke er lagt til i produktet og allikevel selges forbeholder Lavkarbomedhanne seg retten til å refundere kjøpet.

Garanti og reklamasjon

Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet. Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og andre typer heftelser.

Kjøper kjøper varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper.

Angre- og returrett

Alle oppskrifter fra Lavkarbomedhanne selges som digitale filer. Kjøp av digitalt innhold som lastes ned er unntatt fra angreretten. Ved å godkjenne betingelser ved kjøp og gjennomføring av et kjøp har du som kunde uttrykkelig samtykket til at angreretten har gått tapt.

Dersom du mener at angreretten er i behold, må du først ta dette skriftlig opp med selgeren. Om selgeren er uenig, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet.

Mislighold av avtale fra selgers side

Hvis selger bryter kontrakten, så kan kjøper kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Mislighold av avtale fra kjøpers side

Hvis kjøper bryter kontrakten, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake til misligholdet er rettet opp av kjøper, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Dersom kjøper ikke betaler for varen, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake, kreve heving av kjøpet eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.